Integritetspolicy

På den här sidan hittar du en detaljerad beskrivning av hur Winther Studio ApS, org.nr 42324949, såsom personuppgiftsansvarig behandlar och samlar in information om dig (dina personuppgifter) som kund eller potentiell kund hos oss. Vår integritetspolicy omfattar de uppgifter vi samlar in om dig via www.wintherstudio.se och annonser samt de uppgifter du själv ger oss vid till exempel beställning eller anmälan till nyhetsbrev.

Om du har frågor om integritetspolicyn eller de uppgifter som Winther Studio är ansvarig för, är du välkommen att kontakta oss.

Hur hanterar vi personuppgifter på Winther Studio?

När du besöker www.wintherstudio.se samlar vi in information om din IP-adress, din enhet, webbläsartyp och operativsystem. När du lägger en beställning samlar vi in följande information: namn, adress, e-post, telefonnummer, betalningsuppgifter och beställningsinformation i vårt system så att vi kan behandla din beställning och för att kunna kontakta dig och för att fullgöra avtalet med dig som kund. När vi samlar in dina personuppgifter via cookies eller i kassan ber vi dig att bekräfta att du är informerad och godkänner den gällande integritetspolicyn.

Vi sparar din beställningsinformation för att se vilka produkter du har visat intresse för, när du handlade och om vi har tidigare handelshistorik med dig. Detta gör vi bland annat för att kunna uppfylla gällande redovisningslagar, vilket är nödvändigt för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Syftet med att samla in cookies och information när du besöker vår webbplats är att förbättra din upplevelse som besökare på www.wintherstudio.se. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida och i syfte att attrahera fler kunder och att öka graden av återkommande kunder. Vi använder också informationen för våra riktade annonser och nyhetsbrev. När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in data som e-post, namn, telefonnummer, klickfrekvens, IP-adress och öppningsfrekvens. Att anmäla sig till nyhetsbrevet har vanligtvis fördelar i form av en välkomstrabatt, men är helt frivilligt och kan när som helst avanmälas.

Insamlingen av personuppgifter för att möjliggöra marknadsföring av och kommunikation om vårt varuärke och våra produkter är i vårt berättigade intresse av att marknadsföra vårt varumärke och våra produkter till dig som kund eller potentiell kund samt för att erbjuda dig en relevant marknadsföring med hänsyn till ditt tidigare köp.

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas. Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kommer vi inte att kunna fullgöra våra rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig.

Vem tar emot dina uppgifter?

Winther Studio lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtaganden mot dig  och/eller våra samarbetspartners. Dessa parter tillhandahåller bland annat leverans av din beställning, betalningslösningar och kreditgivning, chattfunktion på vår webbplats samt marknadsföringstjänster.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer och/eller samarbetspartner om sådana leverantörer eller samarbetspartner behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag för oss. Detta gäller följande företag: Homerunner, Peak Systems Aps, Quickpay, PartnerAds, Zendesk, Drip.   

Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.

Vid en överföring av dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen av personuppgifterna är laglig och att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en skyddsnivå som motsvarar den inom EU/EES.

Besökares rättigheter

En sammanfattning av dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning följer nedan.

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig. Om du vill få dessa uppgifter utlämnade, kontakta oss på support@wintherstudio.com. Därefter måste du bekräfta din identitet för oss innan vi kan ge dig dina uppgifter.
 • Om några av uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella har du rätt att be oss rätta dessa.
 • Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.
 • I vissa fall har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi endast under vissa förutsättningar får behandla personuppgifterna på annat sätt än genom att lagra dem.
 • Om vi inte längre har laglig grund för att lagra vissa eller alla dina personuppgifter har du rätt att begära att vi raderar dessa.
 • Om du vill återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post med en begäran om återkallelse.
 • Där personuppgifterna behandlas med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Du har också rätt att till Integritetsskyddsmyndigheten (Box 8114, 104 20 Stockholm) lämna klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Winther Studio är ansvarigt för insamlingen av personuppgifter. Om du har frågor, kontakta oss gärna på något av följande sätt.

E-post: support-se@wintherstudio.com

Telefon: +46 40 606 06 33

Post: Løven 19, 1. sal, 9200 Aalborg, Danmark

 

  Din korg (0)
  Inga produkter i varukorgen.
   Beräkna fraktkostnaden